Cita prèvia INEM per Internet

Bienvenidos (versión alternativa en castellano)

 
La cita prèvia per Internet per a les oficines del SEPE (antic INEM) es realitza des de http://www.sepe.es/citaprevia. Faça clic en eixe enllaç i s’obrirà una nova finestra. Ara li indiquem pas a pas com es demana la cita.

 

Com demanar cita prèvia per INTERNET
 
1. Al fer clic sobre este enllaç: www.sepe.es/citaprevia, se li obrirà una nova finestra igual que la que pot veure a la dreta.
 
En ella faça clic en ‘Iniciar solicitud’ (on assenyala la fletxa)
 
Cita preèvia INEM per Ineternet

 

2. Segona pantalla: Introduir les dades personals i el tipus de gestió per a la que es demana cita prèvia.
 
Solicita cita prévia per Internet
 
En este punt cal introduir :
 
– Codi postal. Serveix perquè el sistema comprove si l’oficina d’ocupació del seu domicili funciona ja amb el sistema de cita prèvia. Si no ho tinguera encara, apareixeria un missatge i caldria anar a l’oficina en persona per a realitzar la gestió.
 
NIF o NIE. Cal escriure el número del Document Nacional d’Identitat (DNI) o identificador d’estranger, amb 8 números i lletra. Si el DNI té menys números, omplir amb zeros a l’esquerra.

-Tipus de tràmit. Ací cal seleccionar el tipus de gestió que volem fer en l’oficina d’ocupació, marcant amb un clic del ratolí sobre el punt triat. Si vosté està demanant cita perquè vol anar a l’oficina d’ocupació en persona, no faça clic on diu ‘pulse aquí’, ja que això és per als que volen fer els tràmits complets per internet.

  • Tramitació / informació: Ací s’inclouen les opcions més habituals, com a sol•licitud de prestacions (demanar la desocupació, pròrrogues, subsidis), informació sobre les prestacions i ajudes, reclamacions, etc. En les oficines, a este tipus de gestions els assigna un temps d’uns 15 minuts.
  • Gestions diverses: Ací s’indiquen opcions per a tramitació de xicotetes gestions com ara: presentació de parts de baixa per IT, eixida a l’estranger, sol•licitud de claus d’usuari, controls i sancions, canvis de compte bancari, etc. Se’ls assignen uns 5 minuts, ja que són gestions més senzilles.

3. Després que haja seleccionat el tipus de gestió, ha d’escriure baix el codi de seguretat de números i lletres que apareix en la imatge de la seua sol•licitud (si les lletres les veu en majúscules, escriga’ls en majúscules també) .
 
4. Finalment, per a enviar la sol•licitud, polse el botó blau de ‘ACCEPTAR’.
 
El sistema assignarà una cita en què s’indica dia, hora i un número de referència. No es pot triar dia. Apunt bé eixes dades i el número de referència de la cita.

 

IMPORTANT: Per favor, no demanar cites per a fer proves. Si no està segur de poder acudir en eixa data, no confirme la petició. Una vegada que el sistema assigna una cita, no es pot anul•lar i tampoc es pot demanar una nova fins que passa el dia de la cita assignada.

 

Preguntes més freqüents:

 

Compártelo

Loentiendo es un portal de colaboradores independientes. Toda la información tiene un carácter meramente orientativo. Confírmela siempre en los Boletines Oficiales (legislación española), Servicios de información de las Administraciones Públicas o con su asesor legal.